EKOLOGIJA, ZAŠTITA I KONZALTING

mojzagreb.info
 

Zagreb

 
Portal Zagreb Zagreb
Osvježeno
18:58
Ruj
2020
23

Zagreb › Savjeti › EKOLOGIJA, ZAŠTITA I KONZALTING

Zagreb Transformacija tržišta 2020
Zagreb Srednja Europa za mlade
Zagreb Srednja Europa
DICK Profesionalni kuhinjski noževi
 
 
08
 
01.2014

EKOLOGIJA, ZAŠTITA I KONZALTING

 
EKOLOGIJA, ZAŠTITA I KONZALTING

Poduzeće VIZOR d.o.o. Varaždin je poduzeće s osnovnom djelatnošću - pružanje usluga mjerenja, ispitivanja i izrada elaborata iz zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša.


Poduzeće zapošljava 20 osoba, od toga 12 inženjera tehničke struke, posluje s više od 1500 komintenata širom Hrvatske, te ima 20-godišnje iskustvo isključivo na navedenim poslovima.

VIZOR d.o.o. sa radom započinje 27.06.1988.g. pod imenom - RO Zavod za unapređivanje sigurnosti pri radu zaštite od požara i zaštita radne i životne okoline po., Varaždin, Trg B. Adžije 5/II.
Od 26.06.1992.g., posluje pod nazivom - VIZOR d.o.o. za ekologiju, zaštitu i konzalting, Varaždin, Koprivnička 1 (skraćeno: VIZOR d.o.o., Varaždin).

Poduzeće ima od 2004. godine uveden sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000

Od 2011.g. u sklopu poduzeća VIZOR djeluje Laboratorij za akustička mjerenja akreditiran prema Normi HRN EN ISO/IES 17025:2007.

 

Mi smo ovlašteno poduzeće za:

 • izrada procjena opasnosti (revizija)
 • pregledi i ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 • izdavanje uvjerenja o primjeni mjera zaštite na radu za novo proizvedene i uvozne strojeve i uređaje
 • mjerenje parametara radne okoline: buka, osvijetljenost, mikroklima
 • osposobljavanje radnika za zaštitu na radu
 • vođenje poslova zaštite na radu
 • izrada svih elaborata i dokumenata u skladu s Zakonom o zaštiti na radu (pravilnika, planova evakuacije i spašavanja, evidencija, ...
 • izrada procjene opasnosti za radna mjesta s računalom
 • izrada plana evakuacije i spašavanja i osposobljavanje odgovornih osoba
 • izrada elaborata o opremanju objekata i postrojenja znakovima sigurnosti
 • ovlašteno poduzeće za izradu procjena ugroženosti od požara
 • ovlašteno poduzeće za ispitivanja ispravnosti stabilnih instalacija za dojavu i gašenje požara
 • ovlašteno poduzeće za ispitivanja ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
 • ovlašteno poduzeće za osposobljavanje pučanstva za primjenu preventivnih mjera zaštite od požara i za gašenje početnih požara
 • pregledi i ispitivanja gromobranskih instalacija
 • pregledi i ispitivanja elektroinstalacija
 • pregledi i ispitivanja kotlovnica i drugih energetskih postrojenja
 • ovlašteno poduzeće za mjerenje i ispitivanje el. instalacija u «Ex» izvedbi
 • ovlašteno poduzeće za mjerenje i predviđanje buke prema Zakonu o zaštiti od buke
 • izrada karte buke
 • izrada planova intervencija u zaštiti okoliša
 • izrada operativnih planova u slučaju iznenadnih zagađenja voda
 • izrada elaborata za izdavanje vodopravne dozvole
 • obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja
 • izrada procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobra i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća
 • izrada plana zaštite i spašavanja
 • ....

 

Obratite nam se sa povjerenjem na jedan od kontakta:
VIZOR d.o.o.
Koprivnička 1, 42 000 Varaždin

Web:     www.vizor.hr
Mail:      vizor@vizor.hr
Tel:        042/213-922
Fax:       042/494-281

 • Zagreb Zastitanaradu
Savjet se nalazi u:

 

Zagreb › Savjeti › EKOLOGIJA, ZAŠTITA I KONZALTING