Ljiljana Marks

mojzagreb.info
 

Zagreb

 
Portal Zagreb Zagreb
Osvježeno
15:59
Lis
2020
01

Zagreb › Vijesti › Gradske vijesti › Obrazovanje › Ljiljana Marks

Zagreb Srednja Europa za mlade
Zagreb Srednja Europa
DICK Profesionalni kuhinjski noževi
 
 
Najnoviji videi
 
Zagreb Emeli Sandé - Read All About It Emeli Sandé - Read…
Recepti
Rapska torta - kolač građana Raba - Zagreb, mojzagreb.info Rapska torta - kolač…
Rapska torta je nekad…
Pizza iz tave - Zagreb, mojzagreb.info Pizza iz tave
Postoje brojne izvedenice…
Šalša s mljevenim mesom - Zagreb, mojzagreb.info Šalša s mljevenim mesom
U ovoj eri pretilosti,…
Šarena pita s šunkom i salata - Zagreb, mojzagreb.info Šarena pita s šunkom…
Lagani ljetni obrok,…
Igre, igrice
Gormiti: Blazing Ball
Pucačina u gormiti stilu
Čovječe ne ljuti se
Igrate protiv računala…
Kako se riješiti bivšeg ili bivše? Ljubavi? - Zagreb, mojzagreb.info Kako se riješiti bivšeg…
Igra za jednog ili jednu,…
Lupi guzu - igra za odrasle - Zagreb, mojzagreb.info Lupi guzu - igra za odrasle
Nježno ili, uglavom,…
Povezani članci
Zadnje vijesti
09
 
08.2020

Ljiljana Marks

Zagreb u pričama i predajama
Ljiljana MarksZagreb u pricama i predajama
 

Ova znanstvena monografija udovoljava svim kriterijima znanstvene i stručne relevantnosti: najprije sa stajališta interdisciplinarnog statusa fenomena istraživanja gradskih predaja (i ostalih proznih žanrova) i njihovih pojavnih oblika od usmenih žanrova do umjetničke književnosti, zatim s obzirom na najnovija strujanja u različitim disciplinama koje se zanimaju gradskim predajama i, naposljetku, prema kakvoći i dosegu znanstvenoga diskursa. U skladu s tendencijama i metodologijom u novijim istraživanja fenomena grada pa i gradskih priča, negdje na razmeđu folkloristike, kulturne antropologije, znanosti o književnosti, etnologije i historiografske naracije, u rasponu od usmenog do pisanog, ova je knjiga nov, zanimljiv i poticajan doprinos različitim aspektima razumijevanja fenomena gradskih priča i općenite ljudske potrebe za pričanjem/pripovijedanjem, prepričavanjem, tračanjem.

Iznimno zanimljiva po obrađenim motivima gradskih pričanja i analitičkim dosezima, pitka i povremeno napeta, ona je vrijedan znanstveni prinos u proučavanju narativa o gradu Zagrebu u suvremenim humanističkim znanostima.

Ivan Lozica

Riječ je o i tematski i znanstveno interpretativno iznimno relevantnoj monografiji. U njoj se polazi od pretpostavke da je grad Zagreb, od svojega postanka do danas, živ organizam i kao mjesto proznoga usmenoknjiževnoga istraživanja, ali istodobno i trajan imaginativan junak, narativna os iz koje izviru i oko koje se vrte sve teme i svi motivi. Ono što je novo u hrvatskim folklorističkim istraživanjima, koja su ipak preferirala zapise iz ruralnih sredina, jest da je korpus koji je u središtu usmenoknjiževnih istraživanja i znanstvene interpretacije vezan uz grad Zagreb. Grad, urbs, ovdje Zagreb, i u prošlosti i danas, otkriva se kao bogato i otvoreno područje i usmenoknjiževnoga istraživanja. Prvi put se pokazuje i suvremenim, postmodernističkim pristupom analizira duboka višeslojna veza i međusobna prepletenost zagrebačke usmenoknjiževne tradicije i hrvatske pisane književnosti.

Stipe Botica

Ljiljana Marks, rođena u Đurđenovcu, maturirala u gimnaziji u Našicama (1968.). Živi u Zagrebu.

Obrazovanje i akademski stupnjevi:
1973.     diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (Jugoslavenski jezici i književnosti i Njemački jezik);
1980.     magistrirala na istom fakultetu (Lingvostilistička analiza  zbirke usmenih priča iz Šaptinovaca);
1996.     doktorirala na istom fakultetu (Stilografija usmene proze suvremenih zapisa. Zagrebačke usmene priče te njihove stilografske obrade u hrvatskoj književnosti).
1996.     viša asistentica,
1998.     znanstvena suradnica,
2001.     viša znanstvena suradnica,
2004.     znanstvena savjetnica,
2007.     redoviti profesor  u području humanističkih znanosti, polje: etnologija i antropologija – folkloristika (naslovno zvanje),
2010.     ponovni izbor u znanstvenu savjetnicu (trajno zvanje).

Zaposlenja:
Institut za etnologiju i folkloristiku od 1974.
Zamjenica ravnatelja Instituta za etnologiju i folkloristiku.

Znanstvena djelatnost:
Istražuje empirijski (terenski i arhivski), književnopovijesno i teorijski usmenu književnost, pretežito prozu.
Na terenskim istraživanjima boravila u Lasinjskom Sjeničaku (Kordun), Šaptinovcima, Bokšić Lugu, Feričancima, Kaniži, Komletincima, Otoku, Cerniku (Slavonija), Lastovu, Zlarinu, otoku Hvaru (Dalmacija), Donjoj Dubravi i Kotoribi (Međimurje), Konavlima te u Zagrebu. Prikupljena građa je na magnetofonskim vrpcama i u rukopisnim zbirkama pohranjena u Dokumentaciji Instituta za etnologiju i folkloristiku.
Rezultati  istraživanja objavljeni su u knjigama te znanstvenim radovima u domaćim i međunarodnim (Njemačka, SAD, Ukrajina, Slovačka, Mađarska, Bugarska, Austrija, Italija, Slovenija, Poljska) znanstvenim publikacijama (Narodna umjetnost, Croatica, Umjetnost riječi, Hrvatska književna baština, Etnološka tribina, Ethnologica Dalmatica, Enzyklopädie des Märchens, Fabula, Märchen im Spiegel, Folklór es tradíció, Folkor Ukrainciv poza mežami Ukraini, Acta Ethnographica Hungarica).
Ima pet autorskih i uredničkih knjiga te više od stotinu znanstvenih radova.
Sudjeluje u izradi projekata, suorganizatorica znanstvenih skupova u organizaciji Instituta, izlaže redovito na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu.

Nagrade i priznanja:
Za knjigu Vekivečni Zagreb. Zagrebačke priče i predaje dobila nagradu Grada Zagreba za znanost za 1994. godinu (22000., 32010.).

Rad na domaćim projektima i programima:
2006.   Diskurzivni aspekti kulturnog identiteta: Interpretativne razine tradicije
2006.   Hrvatski kulturni krajolik
2001.- 2006.    Mitska bića hrvatskih usmenih predaja
1996.-2000.     Etnografija Hrvata: tradicija, folklor, identitet
1991.-1995.     Narodna umjetnost: regionalna i tematska istraživanja

Sudjelovanje u međunarodnim znanstvenim projektima:
1998.-2006.    Interdisziplinäre Erzählforschung (1998. – 2006.)
nositelj: Institut für Volkskunde, Fach Europäische Ethnologie, Universität Innsbruck.
1999-2001      Plurilinguismo nell’Europa del Settecento, Inter-University Centre (IUC) iz Dubrovnika i Sveučilište u Udinama

Članstva u inozemnim i domaćim znanstvenim i stručnim udruženjima:
– predstavnica Republike Hrvatske u Folklorističkom komitetu pri međunarodnom komitetu Slavista;
– International Society for Folk Narrative Research (ISFNR);
– Societé internationale d’ethnologie e de folklore (SIEF);
– Hrvatsko filološko društvo;
– Hrvatsko etnološko društvo;
– Društvo folklorista Hrvatske (do 1991.)

Uredništva znanstvenih časopisa i publikacija:
– od 1998. neprekidno u uredništvu međunarodnog časopisa časopisa Narodna umjetnost (svesci 36/1 – 47/1);
– knjiga Hrvatsko-austrijske usporednice = Kroatisch-Österreichische Parallelen, Zagreb 1993. (s Nives Rittig -Beljak);
– urednica za Hrvatsku međunarodnoga izdanja Internationale volkskundliche Bibliographie (IVB), (za 1997., 1998. i 1999. godinu), hrsg. Reiner Alsheimer, “Dr. Rudolf Habelt GmbH”, Bonn, 2000.
– temat “Konavoska folklorna i književna baština” u časopisu  Dubrovnik 1998/1.
– knjiga Povijesne zaobilaznice: Nijemci i Austrijanci u Hrvatskoj (2. prošireno izdanje. Zagreb, ožujak 2009. s Nives Rittig -Beljak).
– knjiga Izazov tradicijske baštine: Svečani zbornik za Zoricu Vitez (Zagreb, prosinac 2009. s N. Ceribašić).
– urednica za hrvatsku  folklorističku i etnološku anotiranu bibliografiju u Međunarodnoj komisiji za slavenski folklor pri Međunarodnom komitetu slavista. (Izdanje izlazi svake četiri godine uz Međunarodni slavistički kongres.)
– urednica  prikaza hrvatskih znanstvenih folklorističkih prinosa u ediciji Slavistická folkloristika (Bratislava).
– suurednica (s akademkinjom M. Bošković-Stulli) područja usmene književnosti u Enciklopediji hrvatske književnosti Leksikografskog zavoda  “Miroslav Krleža”.

Stručna i javna djelatnost:
– sudjelovala u radu Prosudbene skupine Ministarstva znanosti, obrazovanja i  športa  za ocjenjivanje  znanstvenih projekata s područja etnologije, antropologije i folkloristike.
– recenzentica znanstvenih projekata, sveučilišnih studija, znanstvenih knjiga i rasprava.
– suradnica Enzyklopädie des Märchens (Göttingen).
– članica Upravnog vijeća Etnografskog muzeja u Zagrebu.
– suradnica Hrvatskoga radija, Hrvatske televizije te Matice hrvatske.
– predavala na međunarodnoj Zagrebačkoj slavističkoj školi u Dubrovniku (2002. i 2003.).
– rad na popularizaciji znanosti te mnogorojni i česti nastupi na javnim tribinama, objavljuje tekstove u tisku i elektroničkim medijima.

 

Sveučilišna nastava:
– nositeljica kolegija Poetika usmene predaje na poslijediplomskoj (sada doktorskoj) nastavi na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (Odsjek za kroatistiku);
– vodi kolegij Usmena predaja: povijesni, antropološki, kulturološki, mitološki  te interdisciplinarni aspekti na poslijediplomskom i doktorskom studiju Povijest stanovništva (nositelj Institut za povijest HAZU, Dubrovnik).
– predaje dodiplomske kolegije Hrvatska mitologija te Hrvatska usmena književnost na Hrvatskim studijima (od  školske godine 2000./01.).
– na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu nositeljica kolegija Uvod u folkloristiku (dodiplomska i diplomska nastava).
– povremeno predaje na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu;
– na Odjelu za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Zadru predavala kolegij Usmena književnost. Trenutno mentorica petorima doktorandima te članica ili predsjednica povjerenstava za ocjenu završnih, diplomskih, magistarskih i doktorskih radova.

Autorica: Ljiljana Marks
Nakladnik: Hrvatska sveučilišna naknada i Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja: 2020.
Cijena: 186,00 kn
 
 
Administrator: kolovrat.petar@gmail.commojzagreb.info
  • Zagreb Zagreb u pricama i predajama

Zagreb › Vijesti › Gradske vijesti › Obrazovanje › Ljiljana Marks